1. Bekendmakingen Waterland
  2. STAATSCOURANTOntwerpbestemmingsplan Monnickendam Kloosterdijk 2, WaterlandZienswijzen

Waterland | Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening

De volgende vergunning is bekend gemaakt in Waterland. Zelf een vergunning aanvragen? Neem dan contact op met de gemeente waaronder Waterland valt. Deze wordt dan ook bij ons bekendgemaakt. 

STAATSCOURANTOntwerpbestemmingsplan Monnickendam Kloosterdijk 2, WaterlandZienswijzen

Overeenkomstig artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3.8 lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening maakt het college van burgemeester en wethouders van Waterland bekend dat met ingang van vrijdag 2 augustus 2013 het ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt van: • Monnickendam Kloosterdijk 2 (NL.IMRO.0852.BPLGMOkloosd2012-on01) Het ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op het perceel Kloosterdijk 2 nabij Monnickendam, dat globaal begrensd wordt door de Kloosterdijk aan de zuidzijde en het water de Purmer Ee aan de noordzijde. Het bestemmingsplan voorziet in de juridisch-planologische regeling voor de realisatie van een zorghotel met bijbehorende functies en twee woningen met bijgebouwen. Daarnaast wordt een bestaande bedrijfswoning gewijzigd naar een burgerwoning. Het ontwerpbestemmingsplan en bijbehorende stukken liggen vanaf vrijdag 2 augustus 2013 tot en met donderdag 12 september 2013 ter inzage. Het ontwerpbestemmingsplan en bijbehorende stukken kunnen worden ingezien; − op de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl, die ook te bereiken is via de gemeentelijke website: www.waterland.nl onder http://www.waterland.nl/projecten-en-plannen/bestemmingsplannen/Monnickendam − bij de afdeling Publiekszaken in het gemeentehuis aan de Pierebaan 3 te Monnickendam tijdens de openingstijden van het gemeentehuis. − de digitale bestandenset wordt beschikbaar gesteld op de website: http://www.waterland.nl/projecten-en-plannen/bestemmingsplannen/Monnickendam Tegen het ontwerpbestemmingsplan kan een ieder gedurende bovengenoemde termijn schriftelijk zienswijzen naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan de gemeenteraad van Waterland, postbus 1000, 1140 BA te Monnickendam onder vermelding van ‘zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Monnickendam Kloosterdijk 2’. Tevens bestaat de mogelijkheid tot het mondeling indienen van een zienswijze, na telefonische afspraak. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de heer H. Koldewijn van de afdeling VROM, telefoonnummer 0299-658 593.

Locatie: ,

Deel dit artikel

Redactie WaterlandStart.nl

Meerdere bekendmakingen van Waterland inzien? Ga dan naar alle bekendmakingen in Waterland.

Meer Bekendmakingen